PONTO 2 ALF JIPES PASSEIO TT ARRONCHES 2020 - abtfoto