PONTO 1 ALF JIPES PASSEIO TT DOS CHICHAROS 2018 - GONDEMARIA - abtfoto