PONTO 1 ALF PASSEIO TT AMIGOS DO MONTE MONTE REDONDO 2018 - abtfoto