PONTO 2 ALF JIPES PASSEIO TT DOS CHICHAROS - GONDEMARIA 2019 - abtfoto