PONTO 2 RILF ZENA PASSEIO TT CARDA VELHA 2019 - abtfoto